Søren Thromsholdt Christensen - Biolog

Aqua Consult tilbyder økologiske undersøgelser i søer, vandløb og havet, samt undervisning omkring disse miljøer og metoderne brugt til at undersøge deres økologiske tilstand. Vi har mange års erfaring inden for økologiske undersøgelser, samt formidling af disse.
Jeg er uddannet Cand.scient. i biologi fra Ferskvandsbiologisk afdeling på Københavns Universitet. Jeg har undervist med stor glæde på CPH Business Laboratorie og Miljø i Hillerød i 4 år på deres miljøteknolog uddannelse og her bestod min primære undervisning i et tema omhandlende terrestrisk- marin- og limnologisk økologi, økosystemer, populationsbiologi, biodiversitet, økologiske undersøgelser af sø og å, DVFI, DFI og stofkredsløb. Undervisningen omfattede ud over egentlig teoriundervisning også felt- og laboratoriearbejde.

Aqua Consult v/ Søren Christensen - Email: Stc@aqua-consult.dk - Tlf.: 22309499 - CVR: 39189925