Undersøgelser af søer


Vi leverer forskellige ydelser i forbindelse med undersøgelser af søer:


  • Invertebrat undersøgelser
  • Vegetationsundersøgelser af både søen og bredzonen
  • Nærringsstofmålinger (NO3, NH4 og PO4)
  • Sedimentundersøgelser
  • Gydebanke monitering
  • Sigtdybde
  • Ilt, temperatur, pH og ledningsevne dybdeprofiler
  • Zoo- og fytoplankton undersøgelser
  • Mikroplastmonitering fra vandprøver og fisk

Vi har erfaring i forskellige restaureringsopgaver af søer hvor vi blandt andet udfører:


  • Rørskovsbeskæring

sø i hillerød

Aqua Consult v/ Søren Christensen - Email: Stc@aqua-consult.dk - Tlf.: 22309499 - CVR: 39189925