Undersøgelser af vandløb

Vi har stor erfaring i at foretage undersøgelser i vandløb og bl.a. smådyrsundersøgelser (DVFI), DFI, hydrologiske målinger, nærringsstofmålinger, har vi udført rigtig mange af.
Vi leverer forskellige ydelser i forbindelse med undersøgelser af vandløb. Et udsnit kan ses herunder:


  • Smådyrsundersøgelser (DVFI)
  • Dansk Fysisk Indeks (DFI)
  • Vegetationsundersøgelser af både vandløbet og kantzonen
  • Hydrologiske målinger (Strømhastighed, tværsnitsprofil, vandstand og vandføring)
  • Nærringsstofmålinger (NO3, NH4 og PO4)
  • Sedimentundersøgelser
  • Mikroplastmonitering fra vandprøver og fisk

Vi udfører også forskellige restaureringsopgaver af vandløb, bl.a.:


  • Etablering af gydebanker
  • Etablering af stryg
  • Grødeskæring
Måling af vandløb

Aqua Consult v/ Søren Christensen - Email: Stc@aqua-consult.dk - Tlf.: 22309499 - CVR: 39189925